Музеите обсъждат националната идентичност в Пловдив

Музеите обсъждат националната идентичност в Пловдив

Пловдив ще бъде домакин на Петата национална среща

на тема „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”. Тя ще се проведе от днес до 13 октомври в Дома на културата „Борис Христов“. Организатори са Министерство на културата в партньорство с Етнографския музей, общините Пловдив и Асеновград, Националния политехнически музей, Музея „Борис Христов“, Музея „Васил Левски“ в Карлово и Историческия музей в Асеновград.

Предизвикателствата, които съвременността поставя пред музейното дело в България, дават основание на организаторите да предложат възможности за представяне на дейността на музеите през призмата на „Приятелите на музея” с пет подтеми:

1.     Как се гради успешно приятелство между музеите и другите културни институции;

2.     Модели на създаване и поддържане на приятелски връзки между музеите и образователните институции;

3.     На какъв принцип е възможно приятелство между музеите и бизнеса;

4.     Музеите и неправителствените организации – приятели и/или съмишленици /Клубове „Приятелите на музея“/;

5.     Възможно ли е и как се постига приятелство между музеите и медиите.

Ще бъдат представени също събития и факти, пречупени през призмата на времето, допринасящи за съхраняването на националната ни идентичност. Тя ще бъде открита тази вечер от 18.30 часа и ще продължи до 18 октомври.

Традиционно като поздрав към участниците в националната среща ще бъде представена фотоизложбата на Светослав Чулин „Рим. Борис Христов“.

В последния ден от срещата участниците ще посетят обекти на културното наследство в Асеновград.

Подобни статии

Top