Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам

Наричат Курбан байрам празник на милосърдието и прошката

Мюсюлманите в България отбелязват свещения празник Курбан Байрам, наричан още Коч Байрам.

Това един от най-големите мюсюлмански празници, който се свързва със силата на вярата и се ознаменува с жертвоприношението на животно като израз на благодарност към Всевишния. Символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението.

Наричат Курбан байрам празник на милосърдието и прошката. Основната му цел е да сближи общността на хората, изповядващи исляма. Празникът продължава 4 дни като акцентът е поставен на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва – байрам намаз и се коли курбанът.

Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам. По време на Курбан байрам се правят посещения на по-младите при по-възрастните, с което показват своето уважение. От своя страна по-възрастните показват състрадателност към младите, което съдейства за сплотяването на обществото.

За благодарност към Аллах, че го е дарил с богатство, всеки, който има над определен брой овце, кози, крави и трябва да направи курбан. Който не отглежда животни за курбан, си купува, ако има възможност. Това се прави в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим.

Овен или теле колят по-заможните и раздават на бедните, за здраве и берекет. По традиция преди да се заколи животното, най-възрастният мъж от семейството рано сутринта отива на джамия, за да се моли и кланя. След като се върне, чете първо молитвата и тогава коли животното.

 

Подобни статии

Top