На уебинар в УХТ: Обучават бизнеса как да гарантира безопасността на производството си

В уебинара се включиха представители на средни, малки и микропредприятия от цялата страна

Всяка фирма трябва да знае не само кои са рисковите места, които биха могли да нанесат поражения на продукцията й, но и да бъде наясно как да ги управлява. Това заяви в презентацията си гл. ас. Рада Динкова от Университета по хранителни технологии (УХТ-Пловдив) по време на първия от серия обучителни семинари за 2021 г. към Центъра за повишаване на квалификацията в УХТ на тема „Управление на качеството и безопасността на храните“.

В него се включиха представители на средни, малки и микропредприятия от цялата страна. В осъществената на практика връзка между бизнеса и науката те имаха възможността да се запознаят с добрите производствени практики и с тънкостите при изграждането на HACCP системите, представени от гл. ас. Десислава Влахова-Вангелова, която дискутира с участниците различните подходи и начини за съставяне на НАССР план в различните сектори и по-любопитните казуси в индустрията.

Гл. ас. Райна Хаджикинова и гл. ас. Татяна Балабанова обърнаха специално внимание на участниците за спецификите при производството на шоколадови изделия и млечни продукти.

Преподавателите, част от екипа на Центъра за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните в УХТ, показаха, че в партньорство с научните институции фирмите могат да докажат своята гъвкавост и да отговорят на динамично пременящата се ситуация, дори и във времето на  COVID-пандемията.

Д-р Стоилко Апостолов от фондация за биологично земеделие „Биоселена“ представи пред участниците Европейско ръководство за добри хигиенни практики при производството на занаятчийско сирене и млечни продукти, като разясни какво е приложението му при създаването на занаятчийски и фермерски продукти.

Основните изискванията при етикетирането на храните, бяха разгледани от инж. Блага Генева – съинициатор на събитието.

Динкова допълни, че в по веригата „от фермата до трапезата“ потребителите определят правилата и дори изпреварват нормативната база. Затова на първо място трябва да бъдат удовлетворени техните изисквания чрез ефективното използване на ресурсите по веригата.

Освен хранителните цели необходимо е производителите да съблюдават екологичните, социалните и икономическите. В това направление гл. ас. Георги Тосков презентира възможностите и добрите практики при формирането на мисия и визия, като част от стратегическата ориентация на фирмата. Считам че зад успешното развитие на всяка компания стои въпросът „Какво Ви накара да започнете собствен бизнес?“, коментира гл. ас. Тосков.

Уебинарът приключи с анкета, която даде възможност на участниците да посочат кои теми биха искали да дискутират в следващите срещи. Проведохме първото обучение онлайн, но се надяваме много скоро да сме на живо, заявиха организаторите от УХТ-Пловдив.

Подобни статии

Top