НА ЖИВО: Брифинг за мерките в отговор на кризата, свързана с коронавируса COVID-19. 

НА ЖИВО: Брифинг в Министерския съвет във връзка с мерките на правителството в отговор на кризата, свързана с коронавируса COVID-19.

Подобни статии

Top