Набират здравни медиатори в Асеновград

Община Асеновград обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Длъжността включва работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги, посредничество между уязвими групи и здравни социални служби, придружаване, работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата, подпомагане при попълване на различни документи и участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Необходими документи за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование и заявление по образец.

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Асеновград.

Изисквания към кандидатите е да са завършили средно образование, познаване на здравните и социални проблеми на общността, комуникативни умения и компютърна грамотност. Освен това те трябва да имат принадлежност към местна уязвима етническа общносл и владеене на езика на общността.

Краен срок за подаване на документи: 19.02.2022 година. Документите се подават в деловодството на Община Асеновград.

 

 

Подобни статии

Top