Наблюдават опасните водоеми на територията на цялата страна заради валежите

Министърът на вътрешните работи разпореди превантивни действия във връзка с динамична метеорологичната прогноза

Директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов е изпратил писма до областните управители за преглед на техническото  състояние и наблюдение на нивата на водоемите в прилежащата територия.

Дадени са указания за предприемане на превантивни действия по почистване и наблюдение на критични точки от канализационната и пътната инфраструктура на населените места, както и осигуряване на информация за съответните водни обекти.

В структурите на ОДМВР е създадена организация за оказване на съдействие на местната власт, при необходимост.

Дадени са допълнителни указания на териториалните структури на ГДПБЗН за повишаване на готовността в случаи на възникване на извънредни ситуации, както и за своевременното информиране на представителите на изпълнителната и местната власт.

В готовност за реакция е оперативният щаб на МВР, който е в непрекъсната връзка с Националния оперативен център   към ГД „ПБЗН“.

Подобни статии

Top