Над 100 деца изпратиха близо 200 творби в артконкурс на РИОСВ-Пловдив

Жури разгледа авторските творби на всички участници, като ги оцени по критериите артистичност, оригиналност, творчески подход, изобретателност, мотивация. Въпреки голямата конкуренция, бяха отличени трима автори, а именно:

  • Никол Тодорова, 10 години, гр. Пловдив;
  • Дефне Байрам, 11 години, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Браниполе, общ. Родопи;
  • Петьо Атанасов, 16 години от с. Белозем, общ. Раковски.

На тримата финалисти ще бъдат изпратени награди – текстилна екоторбичка за пазаруване, комплект красива чаша, подложка за нея и магнит за хладилник с изображения на защитени растителни и животински видове от биосферен резерват „Червената стена“.

Всички останали участници ще получат по пощата грамота за достойно участие в конкурса и за демонстрирана отговорност към околната среда.

Инициативата беше организирана по случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда в периода 20-28 ноември 2021 година под мотото „Кръгови общности“. Непрекъснатото производство на отпадъци е една от най-големите заплахи, пред които са изправени обществото и планета ни, а отговорът на тази заплаха е споделена отговорност на всички хора. РИОСВ-Пловдив се надява, че всеки участник в артконкурса е съпреживял и осъзнал идеята за намаляване на отпадъците и повторното им използване, докато е създавал нещо красиво.

1 2

Подобни статии

Top