Над 115 000 души по-малко в Пловдивско за времето на прехода

През 1990 година сме били 785 121 души

С над 115 000 души е намаляло населението на Област Пловдив за времето на прехода. Това показват данните на пловдивската статистика за изминалите 28 години. Общо 785 121 са били жителите на областта през 1990 година, а сега техният брой е 669 796 души.

В сравнение с предходната 2016 година населението пък е намаляло с 1 777 души, или с 0.3%, обясняват от Териториалното стастистическо бюро.

В общия брой на населението жените са повече (51.9%), или на 1000 мъже се падат 1079 жени.

Към 31.12.2017 г. в градовете от областта живеят 505 310 души, или 75.4% от населението, а в селата – едва 164 486 души (24.6%).

Към края на 2017 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 21 от населените места живеят от 1 до 50 души.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението над 65 години. Към 31.12.2017 г. относителният дял на пенсионерите е 20.7% (138 313) от населението на областта. В сравнение с 2016 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.9 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към края на миналата година децата до 15 години са 14.5% (97 340) от общия брой на населението. Наблюдава се леко увеличение спрямо предходната година – с 0,1%, но със същия процент е и намалението спрямо 2001 година.

Средната възраст на населението в областта за 2017 година е 43.3 години, обясняват от статистиката. През 2000 година този показател е бил  39.9 години.

Населението над трудоспособна възраст през 2017 г. е 160 942 души. За една година то се е увеличило с 219 души. Сред населението под трудоспособна възраст пък се очертава тенденция на увеличение.

Подобни статии

Top