Над 20 млн. лв. допълнително за предотвратяване и овладяване на бедствия

Общият размер на допълнително отпуснатите средства е 20 784 639 лева

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към общини в общ размер на 20 784 639 лева.

Средствата са предвидени в централния бюджет за финансиране на разходи, свързани с дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Тяхното разпределение е одобрено на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, проведено през март тази година.

Част от средствата се предоставят на областните управители на Добрич, Монтана и Смолян за почистване на речни корита. Предвидените за общините средства са за изграждане на диги, възстановяване на обществени сгради, пътни настилки, подпорни стени, укрепване на мостове и др.

Подобни статии

Top