Над 2000 деца и възрастни се възползват от социалните услуги в община Асеновград

Предоставени социални услуги и колко хора се възползват от тях

В община Асеновград функционира добре развита мрежа на социални услуги, която през 2021 г. бе допълнена от нови такива. От тях се възползват напълно безплатно стотици нуждаещи се от различна помощ деца и възрастни от града и населените места в района. Справка на изпълненото през изминалата година в социалната сфера представи пред медии кметът на общината доктор Христо Грудев.

Повече от 2550 деца и възрастни от различни целеви групи са обхванати в социалните услуги, които се предоставят на територията на община Асеновград. А именно: Център за обществена подкрепа (ЦОП) – 75 места; Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) – 30 места; Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – 30 места; Асистентска подкрепа – 182 места; Лична помощ – 402 лица; Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) в село Нареченски бани – 25 места; Център за настаняване от семеен тип  за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) – 14 места; Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 40 места; Домашен социален патронаж (ДСП) – 180 места; Общинска услуга за диетично хранене на диабетно болни лица – 250 места.

Някои от тези социални услуги са финансирани от държавния бюджет, а други – от общинския.

В община Асеновград се инвестират средства и по европейски проекти, които се реализират и към момента. От услугите се възползват над 1320 души.

А именно: „Център за ранно детско развитие – Асеновград“ – 800 места; „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Асеновград” – 300 лица; „Патронажна грижа + в община Асеновград“ – 193 лица; „Център за подкрепа на лица с увреждания – Асеновград” – 30 места. По проекта е разкрит „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“. На 01.12.21 г. стартира приема на заявления от кандидат-потребителите на социалните услуги, като през януари 2022 г. стартира пряката работа. Потребителите на услугата ще получават рехабилитация, терапевтична и специализирана помощ, храна.

За ползвателите ще се грижат социални работници, психолог, логопед, рехабилитатори, медицинска сестра, арт терапевт, трудотерапевт и санитари. Социалната услуга ще разполага и със специализиран автомобил за хора с увреждания. Колата ще се ползва за транспорт на потребителите от и до дома им, за мобилна работа, а при необходимост за транспортиране до болнично заведение и други, което ще улесни придвижването на хората с увреждания. По проекта ще се предоставя и „заместващата грижа“, която ще осигури възможност за лично време на лицето или семейството, полагащо грижи.

Например: когато последните са с ангажименти извън дома си, при пътуване в друго населено място или в чужбина и други; при заболяване на лицата, полагащи грижи за времето, когато друг член на семейството не може да осигури адекватни грижи за лицето; при смърт, сериозен инцидент или внезапно заболяване на родител или друг близък роднина, когато друг член на семейството не може да осигури грижата за лицето с увреждания; за подпомагане изграждането на умения за самостоятелен живот у лицето, което я ползва.

По Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) се реализират също „Асистентска подкрепа“ (за първи път в община Асеновград) и Механизъм „Лична помощ“, по които общо 584 потребители получават грижа в семейна среда. За целта са наети 484 асистенти, които да се грижат за тях.

През 2021 г. са отпуснати и изплатени еднократни социални помощи с общ размер 75 300 лева. Помощите са насочени за решаване на тежки социално-битови проблеми, за възстановяване на щети от пожар, за обезпечаване на здравни потребности и други. Подпомагат се и абитуриенти, на които единият или двамата родители са починали.

През 2021 г. са отпуснати такива средства за 22-ма зрелостници, на обща стойност 4700 лева. Шест семейства с репродуктивни проблеми също са подпомогнати финансово със сумата от 2000 лева.

Обработени са и 14 заявления за отпускане на социални помощи за погребение. От тях са одобрени 13 и са отпуснати общо 3730 лева.

Подобни статии

Top