Над  3 016 млн. лева са приходите, постъпили в по сметките на ТД на НАП-Пловдив

Това са с почти 360 млн. лева повече спрямо същия период на 2020 г.

Над  3 016 млн. лева са приходите, постъпили в по сметките на ТД на НАП-Пловдив от началото на годината до края на ноември, съобщиха от местната дирекция на приходната агенция. Това са с почти 360 млн. лева повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на териториалната дирекция.

Общо данъчните приходи от януари до 30 ноември възлизат на 1 460 млн. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е 514 млн. лева, 343 млн. лева е корпоративния данък и 586 млн. лева е данъка върху добавената стойност.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на ноември е 1 513 млн. лева,  в това число 906 млн. лева са за държавно обществено осигуряване, 405 млн. лева – за здравноосигурителни вноски и 203 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – над 56%, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски.  Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 17 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 11 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП – Пловдив.

Над 3,7 млрд. лв. повече постъпления в бюджета през 2021 г.

Над 25,7 млрд. лева са приходите, постъпили в НАП от началото на годината до края на ноември. Това са с почти 3,7 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на приходната агенция.

Общо данъчните приходи от януари до 30 ноември възлизат на над 14,7 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 3,9 млрд. лв., над 3,1 млрд. лв. е корпоративния данък и 7,5 млрд. лв. ДДС.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на ноември надвишава 10,5 млрд. лв. в това число над 6,2 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – над 80 %, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски.  Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 16 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.

„Уверени сме, че с тези темпове, ръстът на приходите през 2021 г. ще надмине очакванията ни. Увеличението на доброволното деклариране и плащане от бизнеса и гражданите се дължи на партньорския подход от страна на НАП, фокусът ни към големите данъчни рискове и единното прилагане на закона“, каза по повод рекордните приходи изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

Top