Над 3500 проверки за спекула с цени е разпоредила пловдивската прокуратура

Не са констатирани сериозни завишения за времето на извънредното положение

3 524 проверки за завишени цени при продажбата на лекарства и храни по време на извънредното положение – от 16 март до 13 май 2020 година, са извършени от шестте окръжни прокуратури в апелативен съдебен район – Пловдив (Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян), съобщават от институцията. Проверките бяха възложени на Регионалните здравни инспекции и на Областните дирекции по безопасност на храните. Целта им бе да се установи има ли завишаване на цените при продажбата и търговията на лекарствени и хранителни продукти, както и предотвратяване на търговията с лекарствени продукти без разрешение на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина и предлагане за продажба чрез сключване на договори от разстояние. Реализира се и официален контрол върху  цените за продажба на хранителни продукти, поясняват от Апелативна прокуратура.

Контролните  органи – РЗИ и ОДБХ осъществиха 3 524 проверки в общините от областите Пловдив (2 437 проверки), Стара Загора (275 проверки), Пазарджик  (131 проверки),  Хасково  (386 проверки), Кърджали (248 проверки) и Смолян (47 проверки). От тях проверените аптеки и дрогерии са 426, а останалите 3 098 проверки касаят обекти за производство на храна, търговия с храни и заведения за обществено хранене.

Констатирани са 88 нарушения

От тях 73 са в област Пловдив, 13 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали. В осем случая органът намерил нарушения е РЗИ – в Пловдив – 6 и в Стара Загора – 2. Останалите 80 нарушения са свързани с безопасност на храните – 67 в област Пловдив, 11 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали. От контролните органи са съставени общо 33 акта за установяване на административно нарушение – 18 в област Пловдив, 13 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали. Пет от актовете са на ТД на НАП – Стара Загора.

До приключване на извънредното положение издадените наказателни постановления са 5 и са на ОДБХ -Пловдив. От ТД на НАП – Стара Загора е съставена  една заповед за принудителна административна мярка за аптека. Общият брой на уведомленията до други контролни органи  е 42 – 39 случая в област Пловдив и 3 случая в област Стара Загора. По време на проверките са направени 240 предписания по прилагане на противоепидемичните мерки с цел осигуряване на максимална защита на гражданите  – (област Пловдив – 16, област Стара Загора – 23, област Хасково – 123 и област Кърджали – 78)

Не са констатирани данни за престъпления.

Не са намерени основания за намеса по реда на надзора за законност от прокуратурата в апелативен съдебен район – Пловдив.

Контролните органи не са установили значително или спекулативно завишени цени на предпазни средства от страна на производители и търговци, както и не са възприели продажби на лекарствени средства над обявената пределна цена по фактура, с изключение на една дрогерия в обл. Стара Загора.  Обектите, произвеждащи и предлагащи храна са действали в съответствие с нормативните изисквания и мерките, взети при извънредното положение в Република България.

Подобни статии

Top