Над 4 млн. лв. за нови детски градини и разширяване на училища у нас - DC news

Над 4 млн. лв. за нови детски градини и разширяване на училища у нас

Парите ще бъдат преведени на 20 общини, сред които Пловдив и община „Родопи“

Правителството одобри още 4 069 021 лева за разширяване, ремонт и строеж на изцяло нови детски градини и за разширяване на училища. Средствата са за 24 проекта, които се изпълняват по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., съобщи МОН

Парите ще бъдат преведени на 20 общини, сред които Пловдив и община „Родопи“.

Целта на инвестициите е да се намали недостигът на места в детски ясли и градини и да се осигури здравословна среда за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Освен това ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4 години и за организиране на едносменен режим в училищата.

Други 36 692 391 лева ще отпусне държавата на общините за работа с деца от уязвими групи

в детските градини и училищата, както и за издръжка на паралелки с редки специалности, по които се очаква недостиг на кадри в следващите години. Това реши правителството със свое постановление.

Средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи са 29 721 852 лв. Те ще се предоставят на детски градини и училища, за да подпомогнат достъпа до образование на деца от уязвими групи, застрашени от отпадане от образователната система. Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или помощник на учителя, както и за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини.

Предвижда се допълнителни средства да получат общо 439 детски градини и 1051 общински училища с 32 791 деца и 154 694 ученици в тях.

Отпуснаха пари и за защитени специалности

6 970 539 лв. предоставят на общински училища и за издръжка на паралелки, в които се преподават защитени специалности, както и професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда. Финансиране ще получат общо 221 училища – 59 с редки специалности и 162, осигуряващи квалификация по професии, за които се очаква недостиг на кадри.

Подобни статии

Top