Над 534 хиляди лева помощ за деца без места в детска градина, в Пловдив ще се платят компенсации за пет деца - DC news

Над 534 хиляди лева помощ за деца без места в детска градина, в Пловдив ще се платят компенсации за пет деца

Държавата ще плати 534 096 лв. на семейства,

за чиито деца не е осигурено място в детска градина. От тях 531 150 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а 2946 лв. – на община Пловдив.

С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата през месеците март и април на 2022 г. В началото на годината в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 820 деца, като за месеците март и април броят им е увеличен на 833.

В Пловдив ще се платят компенсации за пет деца.

Законът за предучилищно и училищно образование позволява финансова помощ за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места.

Подобни статии

Top