Наемат безработни в Асеновград, ще ремонтират и поддържат общинските обекти

Проектът е на стойност 173 300 лв.

Общината в Асеновград ще наема безработни и хора в неравностойно положение за извършване на ремонти и поддръжка на общинските обекти. Това става ясно от публикувана на сайта на администрацията информация за ново общинско предприятие, създаването на което изцяло се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е на стойност 173 300 лв., а срокът за изпълнението му е 15 месеца.

Идеята е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за безработни от дълго време, хора без работа на възраст над 54 години, както и такива без образователен ценз и професионална квалификация.

Новото предприятие ще ремонтира и поддържа общински имоти, сгради, общински пътища, улични настилки и тротоари, детски и спортни площадки, алеи и зелени площи.

Засега няма яснота колко ще са безработните, които ще бъдат наемани да слагат плочки и да оправят пътища. Служителите в новото общинско предприятие обаче ще бъдат 16. Освен директор и счетоводител, в ОП-то ще работят също 11 общи работници и трима строителни техници, които ще бъдат наставници на безработните, наети за работа.

По проекта вече е обявена обществена поръчка за строителство и ремонт на помещенията, където ще се намира бъдещата общинска структура. Поръчката е по две обособени позиции. По втората ще трябва да бъдат доставени оборудване и обзавеждане за канцелариите на ОП-то. 2160 лв. без ДДС ще струват мебелите и оборудването, става ясно от процедурата, общата стойност на която е 92 160 лв. Останалите 90 хиляди отиват за обзавеждане и оборудване на офиси в общинската администрация.

Подобни статии

Top