Награждават гл. инсп. Димитър Бришимов с медал "За заслуга" - DC news

Награждават гл. инсп. Димитър Бришимов с медал „За заслуга“

Предложението е на правителството от днешното му редовно заседание

Главен инспектор Димитър Тодоров Бришимов – началник на сектор Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, е предложен за награда с медал „За заслуга“ за проявено себеотрицание и изключителен професионализъм при изпълнение на служебните задължения. Това съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Днес правителството прие решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване с орден „За гражданска заслуга“ втора степен и на Укази за награждаване с медали „За заслуга“.

Решението на Министерския съвет предвижда да бъде предложено на Президента на Република България да бъдат наградени служители от структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи за съществен принос и заслуги за сигурността и обществения ред в Република България във връзка с борбата с бедствия и аварии.

За проявено себеотрицание и изключителен професионализъм при изпълнение на служебните задължения, свързани с ограничаването, потушаването и недопускане разпространението на огъня към населените места, при възникналите масови горски пожари на територията на Република България и Република Северна Македония, за периода от 31.07.2021 г. до 26.08.2021 г., в резултат на които са защитени живота и имуществото на гражданите, с Решението на Министерския съвет се предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване с орден „За гражданска заслуга“ втора степен на комисар Георги Христов Пармаков, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Правителството предлага също на Румен Радев да издаде Укази за награждаване с медали „За заслуга“ на главен инспектор Юлиян Йорданов Петров, началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, комисар Светослав Кирилов Георгиев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил и главен инспектор Димитър Тодоров Бришимов – началник на сектор Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Подобни статии

Top