Налагат принудителни мерки на V ДКЦ

Дирекция „Инспекция по труда“ предприема принудителни административни мерки към 5-то ДКЦ в Пловдив.

Проверката  е по настояване  на Синдикалния регионален съюз на КТ  “ Подкрепа“. Според синдикалната организация в  ДКЦ-5 са извършени незаконосъобразни уволнения на синдикални членове, а също и нарушения на трудовото законодателство при формиране на работни заплати. Синдикалистите сигнализират и за  влошаване на финансовите резултатите на дружеството през последните години.

По повод проблемите в V ДКЦ Община Пловдив насрочи и Общински браншови съвет по здравеопазване, на който бяха обсъдени  поставените  въпроси. След него от кметската управа обявиха,че започват финансова ревизия на ДКЦ-то, която обхваща двугодишен период.

До 15 октомври работодателят “ Диагностично-консулатативен център“ трябва да предостави информация за икономическото и финансов състояние на дружеството, необходима за колективното трудово договаряне.

 

 

Подобни статии

Top