НАП: Ограничете посещенията в приходната агенция!

От приходната агенция призовават да се ползват електронните услуги

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с вируса COVID-19, Националната агенция за приходите в Пловдив призовава всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията, освен при неотложност. Клиентите, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват всички предоставяни от НАП електронни услуги на  https://inetdec.nra.bg/. Достъпът до сградите на пловдивската дирекция ще бъде строго контролиран, като няма да се допуска струпване на хора пред гишетата за обслужване.

Всички данъчни и осигурителни декларации и справки, както и плащания към бюджета, могат да бъдат извършени онлайн без необходимост от посещение в офис на НАП.

При възникнали запитвания от клиенти на ТД на НАП Пловдив, информация може да получите на следните телефони:

  • 032/935 402 – запитвания от общ характер.
  • 032/935 452 и 032/935 681 – въпроси свързани с прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации и справки.
  • 032/935 719 – при въпроси свързани със здравноосигурителен статус.
  • 032/935 449 – издаване на ПИК, удостоверения и копия на документи.
  • 032/935 148 – при въпроси свързани с образувано изпълнително дело.

Повече информация може да намерите на сайта на приходната администрация www.nap.bg или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния оператор/.

Подобни статии

Top