НАП-Пловдив ще работи с клиенти до 16.30 ч. - DC news

НАП-Пловдив ще работи с клиенти до 16.30 ч.

След този час в пловдивската дирекция ще се извърши дезинфекция

Поради извършване на дезинфекция в десететажната сграда на ТД на НАП Пловдив на ул. „Скопие“ 106, днес – 06.11.2020 г. /петък/ обслужването на клиенти ще се извършва до 16.30 часа.

Националната агенция за приходите в Пловдив призовава своите клиентите при възможност да отложат посещението си в офиса на дирекцията и да използват електронните услуги, достъпни на https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис.

ПИК се получава от всеки офис на НАП, напълно безплатно и в рамките на броени минути. За допълнително улеснение, НАП осигури възможността ПИК да се заяви предварително на Информационния телефон 0700 18 700 или на имейл: infocenter@nra.bg. Необходимо е потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес и телефон за кореспонденция както и предпочитан от него офис на НАП където да получи своя ПИК.

От съображения за сигурност, кодът се връчва само лично на клиента или на нотариално упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани. От началото на годината в НАП Пловдив са издадени 22 843 ПИК.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на приходната администрация www.nap.bg или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния оператор/.

Подобни статии

Top