НАП със семинар в Аграрния за прилагането на важна наредба

Наближават крайните срокове за привеждане дейността на търговците в съответствие с наредбата

Национална агенция по приходите организира днес семинар за прилагането на Наредба Н-18. Семинарът ще се проведе в аулата на Аграрния университет Пловдив от 13.00 до 17.00 часа.

Повод за събитието са наближаващите крайни срокове за привеждане дейността на търговците в съответствие с изискванията на Наредбата.

В пряк диалог експерти от НАП ще разяснят основните изисквания на нормативния акт, сроковете и отговорностите на производители, внедрители и ползватели на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти. Ще бъде дадена информация за правилата за фискализация на особени видове търговска дейност като електронни магазини, разносна търговия и други. Интересът от страна на бизнесът е огромен.

Ще бъдат разисквани също специфични казуси и въпроси на бизнеса, финансово-счетоводната общност и на всички заинтересовани от прилагането на Наредба Н-18.

Подобни статии

Top