Наплив към яслените групи в Пловдив

Важно за родителите! Общината публикува актуална информация от проведеното второ за годината класиране за прием в детските градини и ясли на Пловдив

Обявени са резултатите от проведеното второ за 2020 година текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли на Пловдив. В него участие взеха 624 деца. От тях най-голям брой – 463 деца, са кандидатстващите за яслените групи. Броят на желаещите за прием в първа възрастова група е 79, във втора – 56 и 26 – за подготвителните групи.

От всички кандидатстващи деца са класирани 89, въпреки обявените 238 свободни места. Причината е разминаване между желанията на родителите и наличието на свободни места в конкретните заведения. За целта при подаване на заявленията за кандидатстване те трябва да се запознават с информацията от страницата на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg. Обявените свободни места се публикуват според Графика на дейностите за всяко класиране. Той се намира в секцията „Нормативни документи“ и в него има данни за всички предвидени за 2020 г. класирания. От подадените заявления за класирането 40 са на деца, които са записани в детски заведения, но желаят преместване.

От началото на месец януари родителите на децата, които навършват 3-годишна възраст през настоящата 2020 година, вече могат да подават своите заявления за участие в класирането за прием в първа възрастова група за новата учебна 2020/2021 година в детските градини. То ще се проведе на 14.05.2020 г. и свободните места за него вече са публикувани. По-ранното подаване на заявления не носи предимство, а е важно да бъде спазен крайният срок. Към момента тези деца могат да кандидатстват и за яслените групи, ако не са навършили 3-годишна възраст, а за първа група родителите им да подадат заявленията на по-късен етап.

Важно за родителите, които са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини е да знаят, че трябва да използват вече регистрираните си профили. Необходимо е само да актуализират данните си и да добавят нови заявления.

Следващото текущо класиране е на 11 февруари 2020 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 3 февруари. 

Подобни статии

Top