Напредва работата по реализацията на обектите, включени в 30 милионния заем

Наложило се изработване на нов проект за пробива под Водната палата

Напредва работата по реализацията на обектите, които ще бъдат финансирани по кредита от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на стойност 30 млн. лв. Това стана ясно от проведената по инициатива на заместник-кмета Пламен Райчев среща с Обществения съвет, който контролира разходването на средствата от поетия дългосрочен общински дълг за финансиране 4 обекта за подобряване и модернизация на градската среда.

Съветът бе сформиран с решение на Общинския съвет и съставът му включва общински съветници, представители на: Камара на архитектите, Съюз на архитектите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на строителите и четирима представители на медиите.

Те ще следят за разходване на средствата по следните проекти и обекти:

  1. “Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ /в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“;
  2. “Реконструкция на кръстовище на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица-юг“ /пробив – Водна палата/;
  3. “Реконструкция на ул. „Царевец“ в участъка от бул. „Хаджи Димитър“ до бул. „Свобода“ – етап I;
  4. „Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ в участъка от съоръжение „Коматевски пътен възел“ до ул. „Царевец“.

„Три години е срокът за усвояване на финансите, затова работим максимално бързо и оперативно за изпълнението на обектите“, заяви заместник-кметът Пламен Райчев.

Той обясни, че поради промяна в нормативната уредба се е наложило изработване на нов проект за пробива под Водната палата, според който локалните платна трябва да се увеличат до 4,5 метра, а габаритът ще се запази, за да няма отчуждавания.

По предложение на инж. Радостина Богданова от Камарата на инженерите след като бъде избран изпълнител и преди да бъде изработен проектът за пробива под Водната палата ще се организира среща с фирмата, за да се отстранят предварително евентуалните проблеми, свързани с подпочвените води и наличието на песъчлива почва.

Заместник-кметът Пламен Райчев увери участниците в днешната среща, че бъдещият проект за пробива под Водната палата няма да засегне сериозно направеното до момента с европейски средства по бул. „Марица – юг“, тъй като става въпрос за надграждане и допълване на досега реализираното и допълни, че Община Пловдив води кореспонденция с Управляващия орган от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и той е наясно с идеите на администрацията.

Изготвена е проектна документация, както и СМР за над 4,6 млн. лв. за подлеза „Модър-Царевец“

Според напредъка на дейностите по четирите обекта – изготвена е проектна документация, както и строително-монтажни работи на стойност за над 4,6 млн. лв. за подлеза „Модър-Царевец“. По отношение на пробива под Водната палата – в ход е открита процедура по ЗОП за актуализация на проектната документация.

Същата процедура в момента тече и за обект „Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ от Коматевския възел до ул. „Царевец“, като на тази етап тя се проверява от Агенцията по обществени поръчки, избрана на случаен принцип за ревизия, за което се изчаква становище от АОП, след което ще бъде обявена официално по надлежния ред.

Подобни статии

Top