Населението на Пловдив продължава да застарява - DC news

Населението на Пловдив продължава да застарява

Има спад в раждаемостта и смъртността и ръст на детската смъртност

Пет тенденции в демографията на Пловдив през 2022- ра година отбелязва анализ на Териториалното статистическо бюро – Юг. Сред тях е продължаващ процес на застаряване на населението, спад и на раждаемостта, но и на смъртността, ръст на детската смъртност, по-малко сключени бракове и по- малко разводи.

В края на миналата година населението на областта е 631 516 души. 74.4% от хората живеят в градовете. В 19 села жителитe са под 50, а село Чурен е напълно обезлюдено.

През миналата година са родени 6 146 деца, което е с близо 1 промил повече от средното за страната. Статистиците отбелязват все по- високата средна възраст на майките, която вече е 29 години. По- ниска с две години е в селата.

По отношение на общата смъртност Пловдивска област е с показатели – ниски от средната за страната. 10 783- ма души са починали през миналата година, което с близо 3000 по – малко от предходната.

Детската смъртност обаче е по- висока от тази в страната, но много по- малка от пика преди 24 години.  Починалите деца под 1 година  са 33.

Естественият прираст в областта е минус 7.4 промила.

Средната възраст в е 44 години, с година повече от 2021- ва. Хората над 65 години са 22.3%, а децата под 15 години – 14.7%. По- висока е средната възраст на хората, живеещи в селата.

В трудоспособна възраст в края на миналата година са 373 738 души,  което е близо 60% от цялото население. Статиската определя коефициент на демографско заместване, който показва съотношението между хората излизащии влизащина трудовия пазар. За миналата година това съотношение е 67. За сравнение през 2021- ва година всеки 100 пенсионирани са били замествани от 122- ма малади хора.

Статистиката за 2022- ро година отчита нарастваща миграция от градовете към селата на областта.  През миналата година 755 души са заминали да живеят в чужбина,  а от чужбина са дошли 2 994 – ма, като в това число са както български, така и чужди граждани.

Източник: Радио Пловдив

Подобни статии

Top