Насрочиха извънредна сесия за пробива под Водната палата - DC news

Насрочиха извънредна сесия за пробива под Водната палата

Съветниците се събират в сряда, 26 октомври

Насрочиха извънредна сесия за пробива под Водната палата. Това съобщиха от пресслужбата на Общински съвет – Пловдив.

Сесията ще премине при следния дневен ред:

1. Представяне и обсъждане на проекта, кореспонденция с фирмата изпълнител, строителни книжа и разрешителни за „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”;

2. Представяне и обсъждане на кореспонденция с УО ОПРР относно възможни финансови корекции при изпълнение на проект „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”;

3. Представяне и обсъждане на протоколи от обсъжданията от Обществения съвет, създаден от ОбС – Пловдив, за контрол на разходването на средствата от заема по „Фонд за устойчиви градове“. Представяне и обсъждане на протоколите от обществените обсъждания за заема финансиращ изпълнението на проект за „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”;

Предлага се да бъде взето следното решение:

„Възлага на кмета на община Пловдив да предприеме мерки за преустановяване на изпълнението на проекта до изясняване на всички факти и обстоятелства относно пълнотата на строителната документация за цялостното изпълнение на проект „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”.

22-ма съветници внесоха искането в ОбС-Пловдив.

Вносители на искане с вх. № 22Х-199 от 19. 10. 2022 г. – общински съветници в Общински съвет – Пловдив: Йордан Илиев, Иглика Казанджиева, Анета Попова, Златин Велев, Георги Василев, Емил Русинов, Иван Вичков, Христина Кашилска, Петър Ганев, Вера тоскова, Станислава Лулчева, Ангел Славов, Стефан Дедев, Ясен Михайлов, Александър Държиков, Атанас Узунов, Георги Юруков, Слави Георгиев, Веселина Александрова, Веселка Христамян, Владимир Славенски, Добромира Костова

Подобни статии

Top