Настъпва църковната Нова година, защо на 1 септември

На 1 септември се отбелязва началото на новата църковна година или, както се е наричало

още в древността, „началото на индикта“.  В миналото началото на новата църковна година се е наричало също „началото на индикта“.

През VІ век по времето на имп. Юстиниан I Велики във Византия е въведено календарното летоброене по индикти (грц. индиктион, от лат. indictio = „обявяване“) – периоди от 15 години, когато се е извършвала оценка на имуществото, облагано с данъци.

Самата дума индикцио в Римската империя е била използвана за обозначаване на точната сума данъци, дължими всяка година, като по този начин с новия индикт на императора започвала новата финансова година на империята.

Според някои специалисти системата на индиктионите има египетски произход.

Официалното византийско изчисляване, т. нар. индиктиони на св. Константин Велики, започвало на 1 септември 312 г.

Подобни статии

Top