Национална конференция „Насилието и детето на 21 век“ в Пловдив

дете насилие

Педагогическият факултет на ПУ и ДАЗД организират  Национална конференция „Насилието и детето на 21 век“

Национална конференция с международно участие на тема „Насилието и детето на 21 век (концептуални и практически предизвикателства)“ организират на 23 и 24 ноември под тепетата Педагогическият факултет на ПУ„Паисий Хилендарски“ и Държавната агенция за закрила на детето. Форумът ще се проведе в Гранд хотел „Пловдив“.

Официалното откриване е днес от 13:00 часа с приветствия от ректора на Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов и председателя на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов.

В програмата активно ще се включат и председател на организационния комитет на конференцията е проф. дпн Румяна Танкова, декан на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, а съпредседатели – Офелия Кънева, председател на ДАЗД, и Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив.

Проблемът за насилието постепенно се превърна в основна тема

както за експертите и висшите мениджъри, които формират социалната и образователната политика в страната, така и за професионалистите, работещи с деца и ученици. Един от най-често задаваните въпроси в медиите касае справянето със зачестилите форми на насилие над деца и между деца. Тази тема също така привлича интереса на изследователите, които проучват спецификата и разпространението на насилието в различните социални сегменти – училището, семейството и обществените места като цяло.

В този смисъл основната цел на конференцията е да фокусира вниманието на представителите на централните ведомства, общини, училищни директори, учители и социални работници върху два ключови аспекта на насилието над и между децата – теоретико-концептуални и практически.

В националната конференция като модератори, презентатори и участници ще се включат депутати, представители на Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Дирекция „Младежки политики“ в Министерство на младежта и спорта, общини и ръководители на общински администрации.

Активни участници ще бъдат университетски преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Военната академия и изследователи от Българската академия на науките, учители и училищни директори, сред които Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“ – Пловдив, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, ЦДГ „Мирослава“ – Пловдив.

Основните теми, които ще се дискутират по време на събитието, са: „Насилието: концептуални предизвикателства“, „Медии, виртуално насилие и кибертормоз“, „Насилието и позитивното развитие“, „Насилието и съвременното семейство“ и „Прояви на насилие между деца“.

 

Подобни статии

Top