Национална среща на доброволните формирования

Ето какви ще са акцентите на срещата

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР организират „Национална среща на доброволните формирования“.

Мероприятието ще се проведе днес (17 май 2018 г.) в Националния учебен център на Български червен кръст в село Долни Лозен. Семинарът ще бъде с обучителна тематика.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с новите моменти в нормативната база, регламентираща дейността на формированията, с информация за дейността на членове и структури на Национална асоциация на доброволците в Република България, със способи за оптимизиране дейността на СД/РДПБЗН с доброволните формирования.

Ще се акцентира и на теми, свързани с дейности за работа и привличане на деца и подрастващи за доброволци.

На срещата ще присъстват ръководители на доброволни формирования, общински служители, както и служители от териториалните звена на ГДПБЗН-МВР.

Подобни статии

Top