Националната асоциация на сляпо-глухите в Бългасия с юбилеен празник - DC news

Националната асоциация на сляпо-глухите в Бългасия с юбилеен празник

Асоциацията отбелязва 25 години от учредяването си

Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ (НАСГБ) организира днес тържествен юбилеен Празник на специфичните възможности на сляпо-глухите с изложба  –  2022 г., посветен на 25-та годишнина от учредяването на НАСГБ.

По време на празника ще бъдат връчени и връчване на юбилейни награди на НАСГБ.

Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) е национално представително сдружение – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; със седалище – гр. Пловдив. Основана е на 15.08.1997 г.

НАСГБ е призната за представителна организация на хора с увреждания на национално равнище. Член е на Националния съвет за хората с увреждания, консултативен орган към Министерски съвет на Република България. Като консултативен орган Националният съвет за хората с увреждания, приема и обобщава становища по законови и подзаконови нормативни актове, касаещи правата и законните интереси на хората с увреждания и техните специфични потребности и възможности.

Член е на Националния съвет на хората с увреждания в България към Европейския форум на хората с увреждания.

Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) е организация  с традиции по отношение на грижата, застъпничеството, обучението и рехабилитацията на лицата с двойна сензорна загуба.

Подобни статии

Top