Научен форум в ПУ „Паисий Хилендарски” разглежда света през призмата на пандемията COVID-19

Днес се организира Втора международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност „Светът през призмата на пандемията COVID-19“

Научен форум „Иновации и конкурентоспособност – Светът през призмата на пандемията COVID-19“ ще се проведе на 25 и 26 ноември 2021 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. В рамките на форума, на 25 ноември се организира Втора международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност „Светът през призмата на пандемията COVID-19“, а на 26 ноември 2021 г.  – Кръгла маса на тема „Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“.

Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени. В рамките на кръглата маса ще се дискутират актуални нерешени проблеми в сферата на бизнеса, политиката, управлението, разказа организационният екип.

Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат публикувани в електронен сборник с доклади, който е индексиран във вторични бази данни (НАЦИД, CEEOL, EBSCO Discovery Services, Google Scholar и др.). Събитията ще се проведат онлайн посредством платформата Zoom.

Тематичните направления са: „Икономически реалности в условията на пандемия”, „Психични измерения на пандемията”, „Социологически аспекти и социална среда в посткризисни периоди”, „Политика и национална сигурност по време на пандемия” и „Правни аспекти на кризата COVID-19”.

Научният форум e организиран от екип на проект № КП-06-ДК-2-7/2021 г. (http://lsr-covid19.com/) „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН. В организацията на форума участват още катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ и катедра „Политически науки и национална сигурност“ от Факултета по икономически и социални науки (ФИСН), Институт по психология на МВР, студентските клубове към ФИСН – „Клуб на мениджъра“, „Клуб Маркетинг“, „Клуб на политолога$, Студентски съвет към ПУ.

Повече информация, срокове, такси и изисквания към оформление на докладите може да намерите на сайта на конференцията.

Подобни статии

Top