Най-младият доктор на науките в ТУ – филиал Пловдив даде разум на своя робот

Роботът е по защитен от младия доктор проект по националната програма за млади учени и пост докторанти

„Нови подходи за  адаптация и обучение при управление на интелигентни роботи“ – това е темата, която асистент инж. Васил Попов от Техническия университет – филиал Пловдив защити в докторска дисертация. Той е и първият доктор във ВУЗ-а за 2021 година. В момента тук готвят докторски дисертации още над 30 докторанти.

Да даде повече  разум на  четириколесния университетски робот KUKA YouBot се оказало доста трудна задача. Най-малкото, защото д-р Васил Попов трябвало да надгражда алгоритми в поведението му.

„Дадох на робота нови познания за обработка на визуална информация чрез камера. Сега KUKA YouBot вече разпознава конкретни обекти, локализира ги и след това в зависимост от управляващия алгоритъм променя поведението си“ – обяснява д-р Попов.

Той кандидатства и печели проект по националната програмата за „Млади учени и постдокторанти“. Със средствата набавя за робота допълнителни сензори и техника, която да обучава изкуствените интелектуални алгоритми.

„Звучи сложно, но вече съм убеден, че моите алгоритми могат да имат приложение в автономните превозни средства, в медицински приложения и при  качествен контрол. Целта на алгоритъма е успешно да разпознава, нови, непостъпвали входни за него данни до момента – тестови данни“ – казва той.

Д-р Васил Попов е част от международна общност на учени.

Те развиват алгоритмите за изкуствен интелект и приложението им в роботиката и интензивно обменят информация, за да постигнат по-добри резултати. Интересът към научна работа на асистента от Техническия университет – филиал Пловдив личи от броя на международните изследователи, които в своите разработки се позовават на негови резултати и го цитират. Той самият е публикувал разработките си за изкуствен интелект в научни семинари, конференции и списания. И в края на дисертацията вече има 13 публикации за изкуствения интелект.  „Това бе част от задълженията ми като докторант“, уточнява Васил Попов.

През февруари 2021 година д-р Попов ще приключи и първата си изпитна сесия. Той обучава близо 60 студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“. В крайната оценка на всеки студент включвам и постиженията му в лабораторни упражнения и практики, а не само теоретичните знания, обяснява младият асистент.

Би ли „скъсал“ студент по дисциплината роботика? „ Да: за посредствено отношение към предмета. Студентът може да не харесва роботиката като предмет. Но вложеният труд е личното отношение към изучаването на инженерната професия“ – заключава асистент д-р Васил Попов.

Подобни статии

Top