Най-накрая: Обявиха конкурс за директор на ОИ "Старинен Пловдив" - DC news

Най-накрая: Обявиха конкурс за директор на ОИ „Старинен Пловдив“

В момента общинският институт се управлява от временно изпълняващата длъжността доц. Елена Кантарева

Конкурс за директор на Общински институт „Старинен Пловдив“ е обявен от Община Пловдив. Това става ясно от обявление от днес, публикувано на сайта на общинската администрация.

Според обявата бъдещият директор ще трябва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в общинския институт.

Договорът с бъдещия директор ще бъде подписан за срок от 4 години, съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, става ясно от обявата.

Кандидатите трябва да бъдат магистри в професионалните направления История и археология; Социология, антропология и науки за културата; Туризъм; Изобразително изкуство – специалност „Консервация и реставрация“ или Специалност „Архитектура“ със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство. Необходимият професионален опит е 3 години в съответното направление.

Търсят се хора с организационни умения, умения за работа в екип, да притежават адаптивност и комуникативност. С предимство ще бъдат кандидатите с лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство и опит в областта на културното наследство. Желаещите да заемат длъжността е добре да имат също добра чуждоезикова подготовка, компютърна грамотност и да са участвали в разработването и реализацията на програми и проекти.

Конкурсът ще премине на 2 етапа – защита на концепция за дейността и развитието на Общинския институт „Старинен Пловдив“ за период от 4 години и събеседване.

Срокът за подаване на документите е едномесечен – до 24 февруари.

Желаещите да оглавят „Старинен Пловдив“ трябва да представят концепция за дейността и развитието на Общинския институт за 4-годишен период в обем до 10 страници. Тя трябва да съдържа анализ и оценка на състоянието и дейността на общинския институт, тенденции и възможности за развитието му, развитие и управление в унисон с тенденциите за опазване на културното наследство и развиването на устойчив туризъм, както и определянето на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на института.

Припомняме, че в момента ОИ „Старинен Пловдив се управлява от временно изпълняващата длъжността директор доц. Елена Кантарева – Дечева. Тя пое общинския институт от журналиста Богомил Грозев, който напусна директорския пост през юни 2021 година. Засега не е ясно дали доц. Кантарева ще кандидатства за шефския пост.

Подобни статии

Top