Най-негативният сценарий за България: Спад в икономиката с 3%

Финансовият министър Владислав Горанов представи разработените сценарии за запазване функциониране на всички системи в държавата

Най-негативният сценарий, който в момента се разглеждаме, е спад на икономиката с 3%. Ва заяви министърът на финансите Владислав Горанов на специален брифинг тази сутрин. По думите му глобаната несигурност, породена от мерките, свързани с пандемията прави все по-трудно прогнозирането на глобалната, европейската и българската икономика до края на годината. Има достатъчно основания да се смята, че предвидените ръстове няма да се реализират.

Разработени са три сценария като се разглежда най-негативният от тях с оглед това да сме максимално подготвени с фискални буфери, за да се запази функционирането на всички системи в държавата.

Министър Горанов предлага намаление на приходите с 2 440 000 000 и и увеличение на разходите с 1 070 00 000 лева. 70 милиона са допълнителни лихвени разходи, свързи с увеличението на лимита по държавния дълг и 1 милиард допълнителен трансфер от държавния бюджет за финансиране на фонд „Безработица“.

Предложено е и увеличение на лимита на държавния дълг, за да се осигури финансиране на дефицитът, който ще се формира в резултат на намаление на приходите и увеличение на разходите като общият размер на очаквания дефицит се очаква да достигне 3,5 милиарда лева или около 3% от БВП.

Ако към този дефицит се добяват 700 милиона операции по финансирането, свързани с капитализирането на Българската банка за развитие, се очертава необходимост от допълнително финансиране по линия на дълговото финансиране в размер на 4,2 милиарда над предварителните отчети.

За това и за да се осигурят допълнителни фискални буфери, ако този сценарий се окаже недостатъчно консервативен, при необходимост от взимане на допълнителни фискални мерки през 2020 година, се предлага увеличение на лимита на новия държавен дълг от сегашните 2,2 милиарда до 10 милиарда.

На първия етап ще баде необходимо да се търсят от пазара 4,2 милиарда нов дефицит. Останалата част от лимита ще бъде активизирана само в случай, че се налага след кризата или в следващите месеци осигуряването на допълнително ликвидно финансиране за консулидираната фискална програма.

Всички тези мерки имат една единствена цел – да гарантират, че държавата има достатъчно ликвидност и достатъчно възможност да поддържа освонвните си функции и да финансира системата за сациална сигурност, системата на здравеопазване и общо системата на сигурност.

„Консервативното планиране и добрата фискална политика през последните години дават възможност и сега ние имаме достатъчно фискални буфери, но съм длъжен да предложа и сценарий, при който нещата могат да отидат в значително по-негативна посока. Ако се окажем в ситуация, в която трябва да се реагира, ние трябва да имаме готовност“, коментира министърът.

Най-негативният сценарий, който в момента се разглежда е спад на икономиката с 3%./ БНТ

Подобни статии

Top