Най-ниската заплата на учител става 920 лв.

Директорите ще вземат минимум по 1140 лв.

920 лева става най-ниската заплата за учителите у нас, след като синдикатите и министърът на образованието Красимир Вълчев подписаха браншовия Колективен трудов договор за следващите две години. Възнагражденията на старши учителите ще тръгват от 955 лв., а главните учители ще вземат минимум 1005 лв.

Увеличават се и директорските заплати. Най-ниската ставка става 1140 лв., а зам.-директорите ще получават 1065 лв.

Така заплатите на учителите скачат с 18%,

като това трябва да стане не по-късно от 1 януари 2019 година. Според председателят на Синдикат „Образование“ при КТ „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров обаче, финансовият министър Владислав Горанов е обещал увеличението да бъде факт още от този октомври.

С новият КТД ще се повишат и възнагражденията на непедагогическия персонал, като това ще зависи от членството им в съответния синдикат. Така помощник-възпитателите и помощник готвачите ще получават не по-малко от 105% от минималната работна заплата, готвачите, огнярите и охранителите – не по-малко от 110 на сто, домакини, касиери, технически секретари и др. подобни длъжности  ще вземат 115% от минималната ставка за страната, а счетоводители, главни счетоводители и библиотекари – не по-малко от 125%.

С по 20% ще скочат също през следващите две години стойностите на стандартите за изчисляване на средствата за заплати по групи общини.

10,5 работни заплати ще получават при пенсиониране

учителите и директорите, а непедагогическите специалисти ще вземат по 8,5 заплати. Задължителното условие е обаче, да са отработили 10 години в системата на образованието.

С новия Колективен трудов договор вече ще бъдат задължителни трите допълнителни плащания за педагозите на знаковите за учителството дати – 24 май, 15 септември и 1 ноември. С 1,2% се повишават и сумите, които учители и директори ще получават за допълнителна квалификация. Договорено е включването на педагозите в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори. Допълнителното заплащане за професионално квалификационните степени  ще се увеличи с над 30 на сто.

430 лв. за облекло

Всички учители и директори ще получават най-малко по 430 лева за дрехи, а останалите служители в образованието – по 300 лв.

Социалните партньори задължиха МОН да търси варианти за преминаване на едносменен режим на обучение във всички училища, съобщи още д-р Юлиян Петров.

Той припомни, че колективните договори за отрасъл „Образование“ започват да се сключват с МОН от 1992 година, когато Учителски синдикат „Подкрепа“ с председател Димитър Димов първи подписва Национален колективен трудов договор с министър проф. д-р Николай Василев. На следващата година с с към него се присъединява и НУС към КНСБ, а от 1995 година сред социалните партньори вече са СБУ към КНСБ с лидер Янка Такева, Съюзът на работодателите, представляван от Таньо Стойчев и Сдружението на директорите от средното образование, представлявано от Иван Божков.

Подобни статии

Top