Най-после: С година закъснение пречиствателната станция на Асеновград вече работи(СНИМКИ и ВИДЕО)

На фирмата -изпълнител е наложена финансова санкция от 200 хиляди лева

С просрочие от близо една година, но с тържествен водосвет днес официално беше открита Пречиствателната станция за отпадни води в Асеновград.

Инвестицията  е за малко над 26 милиона лева, като съоръжението е етап от Водния цикъл на града, по който е извършена също рехабилитация и на водоснабдителната и канализационата система. Общата стойност на  проекта е  за малко над 106  милиона лева.

Пречиствателната станция на Асеновград е една от най-модерните новопостроени в страната. Разположена е на площ от близо 50 декара и на теритрорията й са изградени общо 44 съоръжения.

„Станцията в Асеновград е единствената в страната, при която работата е почти напълно автоматизирана“, разказа Динко Славов, ръководител на ПСОВ. Изградена е за отпадъчни води за 65 350 еквивалент жители.

„За да стигнем до официалното откриване на такъв забележителен обект, извървяхме дълъг и труден път, в който обединиха усилия много хора и институции“, сподели Таня Джурелова, ръководител на проекта.

По  Водния цикъл на Асеновград бяха подменени около 8 км водопроводна мрежа и 23 км канализация.

5 хиляди и 500 жители на града са новоприсъединени към ВиК мрежата,  а загубите на питейна вода са намалени до 46 %.

 

Заради близо едногодишното забавяне по пускане на Пречиствателната станция е експлоатация на фирмата -изпълнител е наложена финансова санкция от 200 хиляди лева.

1 2

Подобни статии

Top