Най-после: С година закъснение пречиствателната станция на Асеновград вече работи(СНИМКИ и ВИДЕО)

С „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ е на обща стойност 106 072 089,50 лева. От тях финансирането  от Оперативна програма „Околна среда“ е  80 033 191,56 лв , а национално съфинансиране е 12 004 978,74 лв. Малко над 8, 5 милиона лева е Ссъфинансиране от община Асеновград.

С реализирането на Водния цикъл е постигната една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и се подпомага в голяма степен за реализирането на друга цел – опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

С изпълнението на проекта се решава значителна част от проблема за опазване на околната среда, подобрени са санитарно-хигиенните условия за живот на населението.

1 2

Подобни статии

Top