Най-желаната специалност в ПУ е „Право“, по 15 кандидати едно място в „Психология“

Три специалности са с най-голяма конкуренция за едно място

По този признак начело е „Психология“ задочно обучение, държавна поръчка. За 1 място в нея ще се конкурират 15 души.

По 11 кандидати ще си съперничат за една позиция в специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение, държавна поръчка и „Национална сигурност“, редовно обучение, държавна поръчка.

59-годишен е най-възрастният кандидат-студент тази година. Той е подал документи за специалността „Право“. Най-младият е на 18 години и кандидатства за 5 специалности – „Бизнес мениджмънт“, „Икономика и бизнес“, „Национална сигурност“, „Счетоводство“ и „Публична администрация“.

Кандидат-студент е посочил общо 46 специалности в подадените си документи. Като първо желание е вписал „Психология“.

Най-големият брой изпити, на които ще се явява един кандидат, са 3 – Английски език, Математика и Информатика, съобщиха от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Общо 6948 кандидат-студенти се включиха в кампанията за прием на ПУ за новата академична 2021/2022 година. Броят на подалите документи е с 800 повече в сравнение с миналата година. Данните съобщи зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Мария Стоянова.

Крайният срок за подаването на документи бе удължен до 1 юли.

Малко повече от половината от всички кандидати – 54,7%, са се възползвали от правото да участват в кампанията с оценките си от държавните зрелостни изпити. Като съотношение това е сходно с миналата година, обясниха от Пловдивския университет. Броят на кандидатствалите с оценки от матурите е 3801 души.

Останалите 3147 кандидати се включиха в изпитната сесия от 28 до 1 юли. Предстоят из­пи­ти­те за спе­циал­ността „Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър“, които ще се про­ве­дат в три кръга – на 15, 16 и 17 сеп­тем­ври. Резултатите се публикуват в раздела за кандидатстудентската кампания в сайта на университета, където всеки може да провери оценките си със своя входящ номер. Изнесени са и пред сградата на Ректората.

Първото класиране излиза на 6 юли, вторник. Приетите за студенти се записват в определени срокове, като за първо класиране срокът е от 8 до 17 юли (в работни дни) по утвърден график. 

1 2

Подобни статии

Top