Назначени са допълнителни служители по чистотата в Асеновград

Нови девет души са назначени

В първите месеци на годината са наети на работа допълнително петима служители по чистотата в Асеновград. Четиримата от назначените са мъже, ангажирани с грижата за почистване на гробищните паркове. Една жена пък е наета към „КМД“ – фирмата, с която общината има договор за сметопочистване и сметоизвозване, като тя е присъединена към екипа за почистване на алеи и междублокови пространства.

От началото на април са назначени още четирима души. Те също почистват гробищни паркове, косят, плевят – където и от каквото има нужда.

Целта е да се подобри почистването и вида на града и да се постигне по-добро поддържане на уличната мрежа. Основните пътни артерии в Асеновград се метат всеки ден, а второстепенните – веднъж седмично.

Подобни статии

Top