НЧ "Родолюбие" в Асеновград обявява ученически конкурс по случай 150 години от гибелта на Апостола - DC news

НЧ „Родолюбие“ в Асеновград обявява ученически конкурс по случай 150 години от гибелта на Апостола

Конкурсът е явен

По случай 150 години от гибелта на Апостола НЧ „Родолюбие-1873” обявява ученически конкурс за рисунка и/ или есе, стихотворение. В литературния конкурс на тема: „Над тефтерчето на Левски: НАРОДЕ???? (стр. 115)” могат да участват ученици от 11 до 18 години, разделени в две възрастови групи:
Първа – V-VІІ клас (11-14 години);
Втора – VІІІ-ХІІ клас (15-18 години).
Рисунки на тема: „Апостолът през моите очи“ ще бъдат оценявани в следните възрастови групи:
Първа – І-ІV клас;
Втора – V-VІІ клас;
Трета – VІІІ-ХІІ клас
Всеки участник има право да представи едно произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса.
Конкурсът е явен.
Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или на имейл. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New Roman 12, разредка 1,5), да бъдат подписани с трите имена на автора и следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, тел. за връзка.
Произведенията, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра.
Адрес:
гр. Асеновград-4230
обл. Пловдив
НЧ „Родолюбие–1873”
пл. „Академик Николай Хайтов” №4
За конкурса
Имейл: daficom@abv.bg, като прикачен файл с обозначение „За конкурса”.
Срокът за изпращане на творбите е до 13. 02. 2023 г.
За всяка възрастова група се присъждат: първа награда, втора награда и трета награда. Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.

Подобни статии

Top