Нереализираният висшист, Социалистическият човек и Бежанецът се „срещат“ на конференция в ПУ

Форумът на тема „Социоанализа на самонаследяването като проблематика“ ще се проведе  в зала „КОМПАС“ на Ректората

Конференция на тема „Социоанализа на самонаследяването като проблематика“ ще се проведе на 17 ноември, събота, от 9:30 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24.

Събитието събира в критически диалог екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН) – млади учени и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ на Философско-историческия факултет на ПУ, и водещи учени от Академична ризома „Критика и хуманизъм“.

На конференцията ще бъдат представени най-актуалните научноизследователски рефлексии върху различни засрещания между теория, методология и емпирия в проблематиката на Пловдивската социоанализа на самонаследяването.

За нея е специфично, че засяга съвременната ситуация, която ни сблъсква с натрапващи се феномени, афективни форми, преминаващи през всички срезове на социалното – от непоносимостта към малцинствата и бежанците, през лицемерието в политическите скандали или свадите в семействата, раздирани от социални неравенства, до начините, по които диктатът на новите технологии и социалните мрежи, но и глобалната несигурност предопределят базовите модуси на всекидневното.

Залагайки на оригиналния замисъл за социоанализа на Пиер Бурдийо,

но и поставяйки съвсем различни изследователски акценти от неговите, свързани главно с асистиращите функции на социоаналитика при предклиничните и клинични интервенции, диалозите ще са ориентирани по-скоро към проблематиката на успешното самонаследяване на травмирани личности с фрактална идентичност, т.е. с изгубено биографично illusio чрез внимание и към проблема за формите на социални уязвимости.

Така изследователите от проекта за млади учени и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ ще представят основни  научноизследователски резултати от изследванията си през първата една година на своя проект върху проблема за социалната уязвимост като граничен между областта на логиката и методологията на хуманитарните науки и тази на обществените науки (социоанализа, етнометодология, анализ на разговори).

1 2

Подобни статии

Top