Нерегламентирано сметище край Труд се подпали, хората пак протестират (ВИДЕО)

Жителите на пловдивското село Труд отново алармират за нерегламентираното сметище край селото, което тези дни се подпали. В отворено писмо до медиите от местното Сдружение „Бъдеще за село Труд“ настояват отговорните институции да се самосезират за проблема.

Ето и текста на писмото:

ЗАПАЛЕНО СМЕТИЩЕ ТРЕТИРАНО ОТ БАБХ И ОБЩИНА, КАТО ПАСИЩЕ, СИСТЕМНО ОБГАЗЯВА ХИЛЯДИ В ПЛОВДИВСКОТО СЕЛО ТРУД

Повече от година назад местното Сдружение „Бъдеще за село Труд“ алармира за проблема, несъответствията и потенциалните заплахи. Сигнализиран е  Кметски съвет на с. Труд, в който членуват кмета на с. Труд, както и всички общинските съветници от селото. За проблема се напомня на лични срещи, общоселски събрания, срещи с жители, като последния сигнал е от м. Март 2019г.

Още за проблема от потърпевшите:

„Представяме Ви „Поземлен имот 73242.150.45“. Още от 2015г. община „Марица” го е обявила за пасище което се отдава за ползване срещу 6 лв/декар на животновъдите съгласно регистрацията им в Интегрираната информационна система на БАБХ. Това е видимо и от Решения с №168 и №169 на ОбС Марица взети с Протокол №6 от 04.06.2015г. Към решение №169 е включено и Приложение №1 – „ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТАИ ЛИВАДИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”На страница 25 от (отдолу нагоре) е посочено това пасище „Поземлен имот 73242.150.45“.Всичко това може да се види на следния адрес: http://maritsa.bg/uploads/1434370869-1467187142-.pdf. Не изключваме и възможността, след като община „Марица” го е предоставила за общо ползване на животновъдите, някой от тях да го е наел (по документи) и да ползва и субсидии за него! (предстои да стане ясно чрез ЗДОИ). И през 2019г. „Поземлен имот 73242.150.45″ е определен за общо ползване като „пасище”.Това се вижда на стр.62 от „ПРОГРАМАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА 2019 ГОДИНА”. Раздел Х. „Мери, пасища и ливади – общинска собственост”. А) „Мери, пасища и ливади – общинска собственост, за общо ползване по землища (чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)”. Какво излиза – терена е ПАСИЩЕ, а не СМЕТИЩЕ!“

Според Станимир Тончев  от Сдружение „Бъдеще за село Труд“, местната власт поставя жителите пред опасността да бъдат глобени с от 300 до 10 000лв, посочвайки им този терен за изхвърляне на отпадъци.

„Мнението ми е, че както по въпроса със сметището, така и много други, в местната самоуправа няма достатъчно желание, и мотивация да бъдат решени проблеми на населението.  Вчера научихме, че сметището е закрито от РИОСВ Пловдив още 2009-та година, което е поредния парадокс – бих обобщил всичко това с думите „контролирана мизерия“… За „ежегодишния контрол“, за какъвто говори РИОСВ-Пловдив в медийното пространство няма място за коментар! Що за прилаган контрол е този, след който сметището си е функциониращо и не е мръднало 10 години, след постановлението на директора на РИОСВ-Пловдив? Писали преписания и съставяли актове! Какво от това? Явно за тези институции приоритет е да събират глоби, а не да пазят здравето на данъкоплатците! Обръщам се от името на Сдружение „Бъдеще За село Труд“ – ще направим всичко възможно тази история да има благоприятно развитие, както за хилядите потърпевши от палежите, така и за тези, които се притесняват, къде ще изхвърлят растителните отпадъци във времето!“ допълва Станимир Тончев.

1 2

Подобни статии

Top