Невролозите на УМБАЛ „Свети Георги“ предупреждават за евентуална връзка между COVID-19 и енцефалит

За Клиниката по нервни болести

Клиниката е основен център за диагностична, лечебна, консултативно-методична, профилактична, научно-изследователска и обучителна дейност по нервни болести. Екипът й осигурява навременно, качествено и ефективно обслужване и проследяване на хоспитализираните болни с неврологични заболявания, с оглед подобряване продължителността и качеството им на живот.

Клиниката по нервни болести осигурява 24-часова денонощна спешност и разполага с приемно-консултативен кабинет, разположен в База II на УМБАЛ „Свети Георги“, и клиничен стационар с 2 отделения – за лечение на остри мозъчни инсулти и по обща неврология.

В Отделението за лечение на остри мозъчни инсулти са обособени сектор за интензивно лечение с 6 легла и съдов сектор с 8 легла, с възможности за 24-часово мониториране на жизнените показатели на пациентите и готовност за рутинно провеждане на интравенозна тромболиза при остри исхемични инсулти. Отделението по обща неврология разполага с 24 легла.

В Клиниката има 8 клинични лаборатории, които разполагат с необходимата съвременна апаратура и богат методичен арсенал за провеждане на високо специализирани изследвания, както на лежащи, така и на амбулаторни пациенти.

Защо 22 февруари и има ли българска връзка?

Световният ден за борба с енцефалита се отбелязва като ден за осведоменост за това опасно заболяване, от което всички можем да бъдем засегнати  пряко или косвено. За първи път той се чества през 2014 г. по инициатива на Обществото по енцефалит във Великобритания.

Енцефалитът се счита за опустошително неврологично състояние. Всяка година в света от него заболяват по около 500 000 деца и възрастни хора. Смъртността е висока, а оцелелите могат да останат с мозъчно увреждане, което води до епилепсия, умора, когнитивни затруднения или проблеми с паметта и личността.

През миналия век „мистериозното“ заболяване, както са наричали тогава енцефалита, е покосило повече човешки животи, отколкото са жертвите на Първата световна война. Медицината в Европа по това време е била безсилна пред летаргичния енцефалит – т.нар. „сънна болест“.

Българинът Иван Раев обаче е единственият в света, който фигурира в медицинските сведения от 30-те години на ХХ в. като успешен лечител на тежките последствия от този енцефалит на базата на разработена собствена билкова рецепта от Atropa belladonna, известна още като силно отровното „лудо биле“.

1 2

Подобни статии

Top