НИМХ предупреди за опасност от поройни наводнения

Опасност от възникване на поройни наводнения има в различни части на страната през следващите два дни, съобщават от НИМХ.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения както следва:

Дунавски басейн:

–    В раннните сутрешни часове на 15.06 във водосбора на р. Русенски Лом (в притоците ѝ р. Малки и Черни Лом);
–    В следобедните и вечерни часове на 16.06 в горните части от водосборите на р. Искър (в притока ѝ р. Бели Искър), р. Янтра (в притоците ѝ р. Росица, р. Видима и р. Багарещица);

 

Черноморски басейн:

–    В сутрешните и обедни часове на 15.06 във водосбора на р. Камчия (в притока ѝ р. Керизбунар), във водосбора на р. Батова (в притоците ѝ р. Екренска и р. Изворска) – в района на гр. Варна;
–    В следобедните и вечерни часове на 15.06 във водосборите на р. Провадийска (в притоците ѝ р. Мадара и р. Аннадере), р. Камчия (в притоците ѝ р. Буклуджадере и р. Комлудере);

Източнобеломорски басейн:

–    През деня на 16.06 във водосборите на р. Тунджа (във водосбора ѝ над яз. Копринка) и на р. Марица (в притоците ѝ р. Ибър, р.Първенецка, р.Чепеларска, р. Пясъчник, р. Стряма);
–    Вечерта и през нощта на 16.06 срещу 17.06 във водосборите на р. Тунджа (във водосбора ѝ над яз. Копринка) и на р. Марица (в притоците ѝ р. Пясъчник, р. Стряма, р. Първенецка);

Западнобеломорски басейн:

–    През деня на 16.06 във водосборите на р. Места (в притоците ѝ р. Бяла Места, р. Вотрачка и р. Демяница).

Подобни статии

Top