НКЖИ пусна поръчката за пробива под Централна гара

Търси се един изпълнител, няма да има обособени позиции

НКЖИ стартира открита процедура за изграждане на пробива под жп-гара Пловдив. Това става ясно отсайта на Агенцията за обществени поръчки, където е публикувано обявление за поръчката.

Възложителят търси изпълнител за одернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникациив на гара Пловдив, а също и за изграждане на комуникационно-транспортния поблив под жп линиите. Проектът, по който ще се изпънява строителството е „Развитие на железопътен възел Пловдив“.

Поръчката е на стойност близо 80 млн. лв. (79873963.39 лв.). Тя включва проектиране и строителство, а също изграждане на пешеходни надлези в района на гара Пловдив.

Процедурата не е разделена на обособени позиции, тъй като според възложителя характерът и спецификата на работите и дейностите, включени в нея, не допуска тяхното разделяне. „Поради комплексната обвързаност при изпълнение на дейностите по проектиране и строителство на железопътната и пътна инфраструктури е необходимо същите да бъдат възложени на един изпълнител, който през цялото изпълнение на договора да координира тяхната взаимовръзка“, става ясно от обявлението.

Изпълнителят трябва да достави и монтира предвиденото оборудване и материали, необходими за осъщесвяване на проекта, а също да проведе функционални изпитания и 72-часови проби в експлоатационни условия на системите за сигнализация и телекомуникации и контактната мрежа.

Офертите могат да се подават до 19 септември тази година.

Припомняме, че за пробива под Централна гара се говори с години. Темата беше сериозно обсъждана на заседание на Общинския съвет през септември миналата година, когато в местния парламент се разгоряха бурни дебати. Впоследствие се проведоха няколко срещи с ръководството на НКЖИ по темата. Един от спорните въпроси беше дали да се премахне Бетонният мост. В крайна сметка засега е решено той да остане.

В ОбС: Пробив под Централна гара или надлез? Засега само ПУП

Подобни статии

Top