Нов съдия встъпи в длъжност в Районния съд в Пловдив - DC news

Нов съдия встъпи в длъжност в Районния съд в Пловдив

Ирена Славова Аврамова Смит идва в Пловдивския районен съд от съда в Харманли

Нов съдия тържествено встъпи в редиците на Районен съд – Пловдив.

На церемонията Ирена Славова Аврамова Смит встъпи официално на длъжност „Съдия“ в Районен съд – Пловдив и подписа Акт за встъпване.

Председателят на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев я приветства, пожела й здраве и много професионални успехи.

Ирена Славова Аврамова Смит е завършила „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр.Пловдив през 2014 г. Била е младши съдия в Окръжен съд – Хасково за периода 2017 г. –  2019 г., а от м.юли 2019 г.  е съдия в Районен съд – Харманли, където е работила до настоящия момент.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 17/19.04.2022 г.  е  преназначена от длъжност „Съдия“ в Районен съд – Харманли на длъжност „Съдия“ в Районен съд – Пловдив.

Поздравления за встъпването си в длъжност съдия Ирена Славова Аврамова Смит получи и от колектива на РС – Пловдив.

Подобни статии

Top