Нов съдия встъпи в длъжност в Районния съд - DC news

Нов съдия встъпи в длъжност в Районния съд

Съдия Костадин Иванов подписа акта си за встъпване

Днес, 15.07.2022г.,  в сградата на Районен съд – Пловдив се състоя официална церемония по встъпване в длъжност „Съдия“ в Районен съд – Пловдив на съдия Костадин Божидаров Иванов, назначен в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС от 12.07.2022г.

Новият магистрат подписа Акт за встъпване в длъжност „Съдия“ в Районен съд – Пловдив в присъствието на Председателя на РС – Пловдив Иван Калибацев.

Поздравления за встъпването си в длъжност Костадин Божидаров Иванов получи от всички присъстващи на церемонията съдии от РС – Пловдив.

Новият съдия Костадин Божидаров Иванов е завършил „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2017 г. Започнал професионалния си път като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив на 01.07.2020 г. до 14.07.2022 г. включително.

Подобни статии

Top