Нов тест за рак на белия дроб в КОЦ – Пловдив

Поредна иновация свързана с модерно лечение на едно от най-честите ракови заболявания

В  Комплексния онкологичен център в Пловдив стартира безплатно тестване с допълнителен биомаркер на пациенти с авансирал и метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб, съобщи управителят на лечебното заведение д-р Парашкев Цветков.

Изследването се прави на биопсичен материал и е по пациентска програма (безплатно за пациента).

Тестът осигурява определянето на нивото на PD-L1 експресия при тези болни и от резултата зависи дали те са подходящи за прилагане на имунологични противотуморни медикаменти.

По този начин се прецизира лечението – за всеки  всеки болен определена терапия. Целта е като се използва тестът, да „не се стреля” по схема с обичайните препарати, а на всеки пациент да се прилага лечение за „неговия” вид рак , с което се увеличава многократно преживяемостта и качеството на живот.

Подобни статии

Top