Новата подстанция “Евмолпия” в Пловдив с АКТ 14

Грубият строеж на сградата приключи

Продължават строителните дейности по изграждането на подстанция „Евмолпия“ на Електроразпределение Юг (част от EVN) в Пловдив. Грубият строеж на сградата приключи. Подписан е АКТ14. Подготвя се изпълнение на топлоизолации, хидроизолации, мазилки и т.н.

Силовият трансформатор 40/50MVA (мегаволтампера) и елегазова разпределителна уредба 110kV (киловолта) са произведени и преминали успешно заводските изпитания в заводите производители.

EVN инвестира в подстанция „Евмолпия“ 11,6 милиона лева. Първоначално инсталираната мощност на новата подстанция ще бъде 50 мегаволтампера (MVA) с възможност да достигне 100 MVA. Тя ще бъде изцяло от закрит тип като присъединяването към мрежата ще бъде с подземна кабелна линия, без въздушни линии или стълбове, водещи към нея. Сградата ще е едноетажна с монолитна стоманобетонова конструкция и шумоизолация. Управлението, постоянният контрол и мониторинг на подстанцията ще бъде директно от страна на диспечерския център на EVN чрез телемеханика.

Обхватът на действие на новата подстанция “Евмолпия“ е централната и източна част на гр. Пловдив, където през последните години се увеличи изграждането на нови обекти, пораждащи необходимост от осигуряване на допълнителен капацитет на мрежата.

Във връзка с извънредното положение в момента, всички хигиенни норми и предписания на Министерството на здравеопазването се спазват както от сътрудниците на EVN, така и от външните фирми, ангажирани с дейността.

Подобни статии

Top