Новата роля на адвокатурата дискутират представители на съдебната власт и адвокати - DC news

Новата роля на адвокатурата дискутират представители на съдебната власт и адвокати

Представители на Висшия съдебен съвет ще проведат поредица от срещи с адвокатските колегии в страната

на тема „Промени в Закона за медиацията – новата роля на адвокатурата“. След Бургас и Стара Загора, поредната среща ще се проведе в Пловдив.

Целта на срещите е да бъде обсъден институтът на съдебната медиация и да бъдат дискутирани всички въпроси по създаването на съдебните центрове за медиация, ролята на съдебните медиатори и адвокатите с оглед промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за медиацията (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2023 г.).

Срещата с Адвокатска колегия – Пловдив е насрочена за 17.03.2023 г. от 14.00 часа в Кинозалата на Съдебната палата в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 167.

Подобни статии

Top