Нови COVID ограничения отпадат от днес

Нещата се развиват положително

Посещенията на дейности и услуги от обекти с обществено значение ще се предоставят без зелен сертификат. Изискването все още остава задължително за персонала. Присъствени групови занятия в образователни центрове ще става с изисквания за физическа дистанция и дезинфекция.

Провеждането на граничния здравен контрол става съобразно цветовите зони, като отпада групата от страните от тъмночервения списък.

Посещение на дейности и услуги, предоставени от обекти с обществено значение без изискване за „зелен сертификат“. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.

Провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, физическа дистанция, редовно проветряване и дезинфекция.

Присъственото обучение в училищата продължава при прилагане на изискването за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове при ученици, педагогически и непедагогически персонал. Допуска се смесване на паралелки при извънкласни дейности.

Допускане на присъствено обучение във висшите училища при 50% заетост на помещенията при лекционни упражнения и 50% от групите в една смяна при практически упражнения, без изискване за „Зелен сертификат“ или на 100 % при изискване на „зелен сертификат“.

Провеждане на граничен здравен контрол на определените за целта ГКПП и прилагане на здравни изисквания за влизане в страната, съобразно цветовите зони на риск (зелена, оранжева, червена).

Задължително носене на защитна маска за лице на закрити обществени места, в т.ч. в училища и във висши училища и на открито при струпване.

Препоръка за дистанционна работа на до 50% от персонала, при възможност.

Следващата дата е  20 март, когато се очаква да бъдат  прекратени всички ограничения в страната и зеленият сертификат да остане единствено действащ в европейския регламент за пътуване.

Top