Нови детски площадки в детските градини за 100 000 лв. тази година

Парите ще се използват за проектиране и изграждане, както и за ремонти и сертифициране

За седма поредна година Община Пловдив стартира реализирането на подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“. Тя е част от общинската образователна програма 2020 – 2022.

За финансиране на програмата за 2021 г. са предвидени 100 000 лв. от бюджета на Община Пловдив. Те ще се използват за проектиране и изграждане на нови детски площадки, както и ремонти и сертифициране на съществуващи такива. Предвидено е и облагородяване на дворни пространства, полагане на нова или подмяна на съществуваща настилка, оформяне на алеи, озеленяване и др. Със заделените средства могат да бъдат изградени близо 25 обекта.

По програмата могат да кандидатстват общински детски градини на територията на Община Пловдив, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 2014–2020 и не са в процес на ново строителство. Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществява в отдел „Образование“ към Община Пловдив.

Всеки проект за финансиране може да включва и повече от една детска площадка и/или идея за облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата помощ е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30%  се съфинансират от детските градини.

През изминалите 6 години за подобряване облика на детските площадки в общинските детски градини са инвестирани 1 375 986 лв., като 914 422 лв. са вложени от общинския бюджет, а останалите средства – съфинансирани  от детските заведения. За този период са изградени общо 233 детски площадки и са облагородени 5 дворни пространства.

Подобни статии

Top